gallery/logo ltk_transparent
gallery/itf_official_logo

LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJAS VALDE

Vjačeslavs Semenkovs

Armands Šļars

Eduards Elksnins

(amata pilnvaru laiks līdz 15.05.2022. gadam)