LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJAS VALDE

Vjačeslavs Semenkovs

Armands Šļars

Eduards Elksnins

(amata pilnvaru laiks līdz 13.02.2026. gadam)